Welkom bij de vragenlijst over het werkgelegenheidsonderzoek.
U heeft een e-mail of brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland.

Vul hieronder uw inloggegevens in zoals vermeld in de e-mail of brief.
Vestigingsnummer (voorbeeld: 123-456-789, inclusief koppelstreepjes, 11 posities):
Controlenummer (voorbeeld: 123456, 6 posities):