Welkom bij de vragenlijst over de situatie van werkenden en niet-werkenden.
U heeft een brief ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: