Welkom bij de vragenlijst over de situatie en verwachtingen van jongeren in Nederland.
Je hebt een brief ontvangen of er is een brief naar je onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vul hieronder jouw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: