Welkom bij de vragenlijst over de leefsituatie van Nederlanders.
U heeft een brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Op het onderzoek is de Privacyverklaring van I&O Research van toepassing.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: