Welkom bij de Inwonersenquête 2021 van de gemeente Utrecht.
U heeft een brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Utrecht.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: