Welkom bij het werkgelegenheidsonderzoek 2024.
U heeft een e-mail of brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de regio Drechtsteden.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de e-mail of in de brief.
Vestigingsnummer (voorbeeld: 123-456-789, inclusief koppelstreepjes, 11 posities):
Controlenummer (voorbeeld: 123456, 6 posities):