Welkom bij de vragenlijst over afvalinzameling.
U heeft een brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente leeuwarden.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: