Welkom bij de stadsenquete van Breda.
Dit is een onderzoek naar verschillende onderwerpen. Onderwerpen waar u als inwoner mee te maken kunt hebben, zoals zorg, veiligheid en voorzieningen.
U heeft een brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Breda.

Vul hieronder uw persoonlijke code in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: