Welkom bij de vragenlijst over toekomstbestendig vervoer in het MKB.
U heeft een brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Topsector Logistiek.
Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: