Welkom bij de vragenlijst over de dienstverlening van de SVB V&O (afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen).
U heeft een brief ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Sociale Verzekeringsbank.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: