Welkom bij de vragenlijst over loonverschillen tussen mannen en vrouwen.
U heeft een brief ontvangen met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de brief.
Inlogcode: