Welkom bij het werkgelegenheidsonderzoek.
U heeft een e-mail/brief ontvangen of er is een brief naar u onderweg met een uitnodiging voor dit onderzoek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen.

Vul hieronder uw inlogcode in zoals vermeld in de e-mail/brief.
Inlogcode: